37 yaşına kadar fotograf çekmemiş ve fotoğrafçılık hiç ilgi alanına girmeyen biri olarak fotoğrafla tanışmam tamamen t esadüfler üzerine olmuştur. Tıpkı tesadüfen aşk gibi. Sonra fotoğrafı yaşamaya, bakmaya değil de görmeye başladım. Çoğu insanın baktığı ama benim “gördüğüm” fotoğrafları yeniden yorumlayabilmenin güzelliğini, bunun hayatıma k attığı anlamın benim için vazgeçilmez oldugunu anladım. Özellikle içinde insan bulunan fotoğraflar beni çok etkiliyor, çünkü belli bir kültürü ,coğrafyayı, yaşam biçimini, insan-doğa, insan –yaşam ve insan- insan ilişkilerini bir bütün olarak görmeme ve anlamama yardımcı oluyor. Kentsel dönüşüm sosyal hayatta geçmişten günümüze insanların yaşam şartlarını, sosya-ekonomik durumlarını değiştirmekte, komşuluk ilişkilerini yok ederek insanı yanlızlaştırmaktadır. Benim kentsel dönüşümle ilgili bu projeye katılmamın nedeni; kentsel dönüşümün ne anlama geldiğini bilmeden kendini olayın içinde bulan insanların düşüncelerini öğrenmek ve gözlemlerimi fotoğraflarda bu dönüşüme tanıklık eden gözlerle belgelemek.

Als eine Person, die bis zum 37. Lebensjahr kein einziges Foto geschossen und sich nie für Fotografie interessiert hat, kam die Bekanntschaft mit der Fotografie rein zufällig. Genau so wie die Liebe auf den ersten Blick. Danach habe ich begonnen, in meinen Bildern zu leben, sie nicht nur anzuschauen, sondern sie zu sehen. So habe ich erkannt, dass ich Bilder, die andere nur betrachten, „sehen“ kann, und dass dies meinem Leben einen Sinn gibt, auf den ich nicht mehr verzichten möchte. Besonders Bilder, auf denen sich Menschen befinden, beeinflussen mich mehr, denn sie helfen mir bestimmte Kulturen, Geografien, Lebensweisen, Mensch-Natur, Mensch-Leben und Mensch-Mensch – Verhältnisse als ein Ganzes zu erkennen. Der städtische Wandel ändert die Lebensbedingungen und die sozial-ökonomische Lage von Menschen. Sie vereinsamen, indem Nachbarschaftsbeziehungen ausgemerzt werden. Der Grund, warum ich an dem Projekt zum Thema „städtischer Wandel“ teilgenommen habe, ist der, dass ich die Gedanken der Menschen erfahren möchte, die gerade diesen Wandel erleben, ohne es zu bemerken, und als Zeitzeuge diesen Wandel zu dokumentieren.