urbanISTanbul_KlausWEisenlohr

„Stadtbilder erzählen immer vom Gebrauch der Stadträume, weniger von Entwicklungen, die Photographie nicht wirklich abbilden kann“, meint Klaus W. Eisenlohr und dennoch nennt er seine Istanbul-Studien Urbane Transformationen. Denn seine Aufnahmen verharren nicht in der Vergangenheit, sondern weisen in eine Zukunft, in der „viel Fantasie steckt“ wie ein Spekulant vermutlich sagen würde. Nicht umsonst sprechen wir metaphorisch davon, Brücken abzubrechen und neue Wege zu beschreiten. Was Eisenlohr erfasst, ist tatsächlich ein Terrain im Wandel, noch nicht fertig und schon wieder durchsetzt mit unübersehbaren Tendenzen zur erneuten Auflösung. Er selbst begreift die Photographie als Möglichkeitsraum, der Optionen eröffnet – für eine potentielle Entfaltung, denn, so der Fotograf, „Orte können Bühne werden, Schauplatz oder Austragungsort“.

Klaus W. Eisenlohr (*1961) arbeitet als Künstler mit Photographie und Film und ist seit 2008 Dozent am Photocentrum der vhs Friedrichshain-Kreuzberg. Fragen zum öffentlichen Raum und zur Stadtentwicklung stehen im Zentrum seiner Arbeit.


„Kent fotoğrafları her zaman kent mekanlarının kullanımını anlatır, fotoğrafların tam olarak tasvir edemeyeceği kent gelişimini ise daha az“ diye anlatıyor Klaus W. Eisenlohr. Buna rağmen İstanbul çalışmasını Kentsel Dönüşümler olarak adlandırıyor. Çünkü fotoğrafları geçmişte kalmamış, aksine spekülatörlerin iddia edebileceği gibi “içinde pek çok hayali barındıran”‘ bir geleceğe yönlendiriyor. Köprüleri yakıp yeni yollara girmekten söz ederken boşuna mecaz yapmıyoruz. Eisenlohr‘un fotoğraflarında yakaladığı, arazinin başka bir şeye dönüşümü, dönüşümün halen tamamlanmamışlığı ve yıkımın gözden kaçmayacak bir eğilimle yeni bir çözülmeye varışı. „Mekanlar sahnelere, olay yerlerine ve alanlara dönüşür“ sözleriyle Eisenlohr, fotoğrafı olasılıklar geliştiren, potansiyel açılım olanakları alanı olarak görmekte.

Fotoğraf ve film sanatçısı Klaus W. Eisenlohr (*1961) 2008 yılından beri Photocentrum VHS Friedrichshain-Kreuzberg‘de öğretim üyesi olarak çalışıyor. Kamusal alan sorunsalı ve kentsel gelişim çalışmalarının ana temasını oluşturuyor.

Text: Boris von Brauchitsch; Übersetzung ins Türkische: Türkan Kentel

Links